Alltid berett

Det er jo en usagt ting at alle vi nordmenn skal kunne fjellvettreglene 🙂 I alle fall de av oss som ferdes i fjellet en eller flere ganger i løpet av livet. Jeg er ikke en av de som kan skryte på meg at jeg kan alle sammen. Men en jeg husker er -Vær forberedt […]

Tar forstått vare på

Selv om jeg nå skal få fikset å pusset opp garasjen min så slipper jeg ikke helt taket på det gamle. Da jeg ryddet ut og sorterte her så så jeg t det var mange ting det er lurt å ennå ta vare på å spare på. Ta for eksempel en bilpresenning, selv med garasje […]